Arbetet med rå ullen......

Det är ett gott samarbete med Fårägarna och Fårklipparna

vid klippningen.

Sist men inte minst.....det vackra Gotlandsfåret ! 

Den grovsorteras på plats.

Finsorteringen i färger och kvaliteter görs senare.

gotlandsull.se © 2011